Mieszkania do wynajęcia w dobrej lokalizacji, przekonaj się czy pasują Tobie i Twoim bliskim.

Wiemy już doskonale na co należy zwracać uwagę przy kupnie lokalu na rynku wtórnym, ale czasami zdarza się również, że lokale sprzedają osoby, którzy na mieszkanie posiadają działalność gospodarczą. W związku z tym, kupując mieszkanie od przedsiębiorcy, należy precyzyjnie sprawdzić czy na mieszkaniu nie widnieją jakiekolwiek hipoteki a ponadto, należy się zorientować się czy owa firma nie posiada zaległości podatkowych. Najczęściej przedsiębiorcy traktują mieszkania, jako siedzibę biura i tym samym dokonują na nie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest mieszkanie. Efekt jest taki, że jeżeli nabędziemy mieszkanie, które posiada długi podatkowe zaciągnięte przez owego przedsiębiorcę, wówczas my jako nowi właściciele możemy być wezwani do odpowiedzialności karnej za zaległości podatkowe poprzedniego właściciela. Dlatego właśnie, w tym miejscu apelujemy, aby uniknąć tak niełatwej sytuacji, należy zawczasu wystąpić z pismem o wydanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy umowie sprzedaży, wówczas warto ustalić także czy są uregulowane składki na ubezpieczeni społeczne, można to zrobić zażądawszy od przedsiębiorcy aktualnego zaświadczenia z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami. Gdy mamy już podpisaną umowę transakcji sprzedaży i tym samym posiadamy już zakupione mieszkanie, wówczas czeka nas odprowadzenie za nie odpowiednich podatków. Sam obowiązek zapłaty podatku różni się w zależności od tego czy zakupimy mieszkanie na rynku pierwotnym czy też na rynku wtórnym. I tak w przypadku zakupu lokalu na rynku wtórym okazuje się mniej korzystny od zakupu lokalu na rynku pierwotnym. Na kupującym bowiem, ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytuły nabycia nieruchomości w wysokości dwóch procent wartości rynkowej nieruchomości. Tego typu podatek jest odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę. Jednak, warto w tym miejscu nadmienić, iż ciężar zapłaty dwóch procent podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa wyłącznie na stronie kupującej. W przypadku lokalu zakupionego na rynku pierwotnym, kupujący nie musi denerwować się o zapłatę podatku, gdyż sprzedający inwestor jest opodatkowany VAT lub może być z niego zupełnie zwolniony.